Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen TUĞBAKORSE.COM sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız. TUĞBAKORSE.COM , dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

  1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

TUĞBAKORSE.COM tüm üyelerine açıktır. Site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir. Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi

Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması

Kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.

Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi

Bir üyenin birden fazla hesabı olamaz. Aksi durumun tespiti halinde sahteliği tespit edilen hesapların üyeye bildirimde bulunulmaksızın kapatılması/dondurulması tamamen Tuğba Korse’ye zimmetlidir. Birden fazla hesap ile sistemden kazanç elde etmeye çalışan üyenin bu kazanımları korunmaz ve ihlal halinin birden fazla kez vuku bulması halinde ilgili aykırılık üye sözleşmesinin esaslı ihlali hallerinden olacağından, TUĞBAKORSE.COM üyelikten çıkarma dahil sair yollara başvurma hakkı saklıdır.

  1. İçerik Kullanımı

TUĞBAKORSE.COM’de sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. TUĞBAKORSE.COM içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Tuğba Korse’nin izni olmadan link vermek yasaktır.

Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Tuğba Korse’ye aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

TUĞBAKORSE.COM iletilen tüm yorum, öneri ve eleştirilerin hakkı Tuğba Korse’ye aittir, istenildiği taktirde Tuğba Korse tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir.

  1. Sorumluluklar

Ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek ve TUĞBAKORSE.COM’u geliştirmektir.

TUĞBAKORSE.COM kullanıcısı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek TUĞBAKORSE.COM sitesini kullanmaya başlayabilir.

Kullanıcı, TUĞBAKORSE.COM sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Kanunu, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile TUĞBAKORSE.COM’un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya TUĞBAKORSE.COM sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının TUĞBAKORSE.COM’dan yararlanması Tuğba Korse tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.

Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin TUĞBAKORSE.COM’u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

TUĞBAKORSE.COM ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Tuğba Korse tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden Tuğba Korse sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, TUĞBAKORSE.COM’dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki notlarını silemez veya çıkartamaz.

TUĞBAKORSE.COM’dan kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı Tuğba Korse’ye aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

TUĞBAKORSE.COM kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Tuğba Korse , bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Tuğba Korse , kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgileri, yazılı izninizi alma kaydıyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için, lütfen “Gizlilik Politikası” bölümünü okuyunuz. Kullanıcı, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu kullanıcı sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Tuğba Korse’nin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Tuğba Korse , Kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.

  1. Tuğba Korse’nin Hak ve Yükümlülükleri

Tuğba Korse , Kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının TUĞBAKORSE.COM sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmî makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, TUĞBAKORSE.COM ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

Tuğba Korse taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, ilgili cari mevzuata aykırılık taşımayacak şekilde ve tek taraflı olarak değişiklik yapabilir. Tuğba Korse’nin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Tuğba Korse , herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, TUĞBAKORSE.COM’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve TUĞBAKORSE.COM sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

  1. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren TUĞBAKORSE.COM sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

  1. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Kullanıcı’nın Türk Ticaret Kanunu uyarınca tacir niteliğinde olması halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

  1. Tebligat Adresleri

TUĞBAKORSE.COM sitesi kullanıcılarından peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak kullanıcının TUĞBAKORSE.COM’a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

Yine TUĞBAKORSE.COM’un kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın TUĞBAKORSE.COM tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. Tuğba Korse’ye, Siteye kayıt formunda belirttiğim veya daha sonra tarafımca güncellenen adresim, e-posta adresim, sabit ve mobil telefon hatlarım ve diğer iletişim bilgilerim üzerinden SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla Tarafıma iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma hakkı hususunda izin verdiğimi, dilediğim takdirde bu iznimi Tuğba Korse’ye bildirerek geri alabilme hakkımın bulunduğunu bildiğimi beyan ederim.

Bu gönderiyi paylaş

Hemen Ara
Whatsapp